Oddział Rehabilitacji - Willa III
Ordynatorem jest lek. med. Dorota Piotrowska-Paszkowiak, specjalista rehabilitacji, neurolog. Oddział poszczycić się może wykwalifikowanym personelem, doświadczonym zwłaszcza w zakresie rehabilitacji chorych ze schorzeniami neurologicznymi, np.:
  • osłabienie siły mięśniowej w przebiegu chorób uszkadzających centralny układ nerwowy, nerwy obwodowe i mięśnie,
  • zaburzenia mowy powstałe na podłożu neurologicznym,
  • zespoły bólowe zwłaszcza w przebiegu schorzeń kręgosłupa.
Oddział Dzienny - Rehabilitacyjny

Pełniącym obowiązki ordynatora jest lek. med. Ewa Łagoda-Godula, specjalista rehabilitacji medycznej. W oddziale tym prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualny program przez specjalistę rehabilitacji oraz magistra fizjoterapii z uwzględnieniem specyfiki stanu pacjenta.

Nr telefonu: (0-65) 5115151.

FILM O REHABILITACJIpobierz film - plik 40 Mb
(Aby pobrać film i zapisać na dysku kliknij prawym przyciskiem myszy na odnośniku do filmu i wybierz opcję 'Zapisz element docelowy jako...')

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im.Oskara Bielawskiego w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan
tel. 0-65 51-15-100 fax 0-65 512-22-96  e-mail: wsnk@wsn.koscian.pl

realizacja FABRYKA